Orientacyjna wycena - planowany zakres prac - precyzowanie przedmiotu zlecenia
Oferowane przez nas dedykowane produkty to towar luksusowy, skupiamy się bowiem na jego najwyższej jakości, czyli żmudnymi rękodzielnymi metodami z pomocą drogich materiałów. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uzyskać ekskluzywny unikatowy produkt, który potrafi zagwarantować nabywcy prestiż związany z jego posiadaniem.
Wycenę prac wykonywanych na zamówienie uściślamy wraz z postępem ustaleń dotyczących przedmiotu zlecenia.
Na wstępnych etapach zlecenia pozyskujemy dodatkowe dane, które pozwalają na coraz to dokładniejsze ustalenie zakresu prac oraz na optymalizację metod pracy pod względem skuteczności osiągnięcia wyznaczonych celów, jak również kosztów pracy i materiałów.

Kosztowne bywają panele przestrzenne, 3D
Racjonalność wyboru paneli z podpórkami - wysokość paneli
Racjonalność wyboru paneli z podpórkami - szerokość paneli
Jednakowa wysokość grzbietów książek na panelu i segregatorach

Kosztowne bywają panele przestrzenne, 3D
zwłaszcza o zrożnicowanej wysokości poszczególnych grzbietów książek. Pozostają jednak niezastąpione na półkach umocowanych w regale na wysokości 100-170 cm, w szczególności jeśli takie półki są nadzwyczaj wysokie (powyżej 40 cm). Trudniej jest bowiem ustawić na takich półkach wiarygodnie wyglądające książki w postaci paneli z podpórkami, które zasłonią półkę na całą wysokość.

Racjonalność wyboru paneli z podpórkami - wysokość paneli
Na niewysokich półkach (poniżej 35 cm) relatywnie niskim kosztem w stosunku do efektu można ustawić panele zasłaniające prawie całe światło półki, tj. w zależności od umiejscowienia półki w regale, na półkach umocowanych wysoko (powyżej 200 cm) grzbiety książek zasłonią skutecznie całą półkę nawet jeśli wysokość grzbietów książek będzie mniejsza od wysokości półki o kilka centymetrów.

Racjonalność wyboru paneli z podpórkami - szerokość paneli
Niezależnie od wysokości grzbietów książek warto przeanalizować zróżnicowanie kosztów wykonania paneli na całą szerokość półki i paneli zasłaniających tylko część jej szerokości, np. połowę półki. Panele węższe niż półka zwykle podpieramy z jednej ze stron panela podpórką imitującą okładkę książki, często bogato zdobioną, co poszerza znacząco zakres doświadczenia wizualnego.

Jednakowa wysokość grzbietów książek na panelach i segregatorach
sprzyja obniżeniu kosztów wykonania, najskuteczniej przysłania wnętrze półki regału oraz wzmacnia efekt wierności postaci klasycznej biblioteki, jeśli tylko „książki” tworzą „serię wydawniczą”, czyli grzbiety posiadają wspólne cechy stylizacji, jakkolwiek o modyfikowanej tytulaturze. Najprostszą formą identyfikacji poszczególnych grzbietów jest ich odmienna numeracja, np. TOM I., TOM II. itd. Dotyczy to grzbietów montowanych na panelach, jak również na obiektach o ustandaryzowanej wysokości, np. segregatorach i pudłach archiwizacyjnych. Nieprawdziwie wyglądają bowiem na półce sąsiadujące ze sobą książki o tej samej wysokości ale o różnie stylizowanych grzbietach.